نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش سایدبار
آشنایی با اپتیک مرکزنشر دانشگاهی
بستن

آشنایی با اپتیک

۹۰,۰۰۰ تومان
اخلاق حرفه ای مرکز نشر دانشگاهی
بستن

اخلاق حرفه ای مرکز نشر دانشگاهی

۲۵,۰۰۰ تومان
اصول سرپرستی مرکز نشر دانشگاهی
بستن

اصول سرپرستی مرکز نشر دانشگاهی

۳۰,۰۰۰ تومان
برگزیده متون ادب فارسی مرکزنشردانشگاهی
بستن

برگزیده متون ادب فارسی

۲۹,۰۰۰ تومان
روانشناسی کار مرکزنشردانشگاهی
بستن

روانشناسی کار

۳۲,۰۰۰ تومان
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد1 مرکز نشر دانشگاهی
بستن

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد۱ مرکز نشر دانشگاهی

۲۲,۰۰۰ تومان
ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2 مرکز نشر دانشگاهی
بستن

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد۲ مرکز نشر دانشگاهی

۴۹,۰۰۰ تومان
سیگنال ها و سیستم ها 2جلدی دانشگاه تهران
بستن

سیگنال ها و سیستم ها ۲جلدی دانشگاه تهران

۳۸,۰۰۰ تومان
فرهنگ عمومی مرکزنشردانشگاهی
بستن

فرهنگ عمومی نشردانشگاهی

۲۳,۰۰۰ تومان
فیزیک جلد2 رزنیک مرکز نشر دانشگاهی
بستن

فیزیک جلد۲ رزنیک مرکز نشر دانشگاهی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
کارآفرینی علمی کاربردی
بستن

کارآفرینی علمی کاربردی

۳۸,۰۰۰ تومان
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکزنشردانشگاهی
بستن

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

۰ تومان

کنترل پروژه مرکز نشر دانشگاهی

۲۴,۰۰۰ تومان
مدیریت تولید به نشر
بستن

مدیریت تولید به نشر

۲۸,۵۰۰ تومان
مدیریت کسب و کار و بهره وری مرکز نشر دانشگاهی
بستن

مدیریت کسب و کار و بهره وری مرکز نشر دانشگاهی

۲۴,۰۰۰ تومان
مدیریت منابع انسانی مرکز نشر دانشگاهی
بستن

مدیریت منابع انسانی مرکز نشر دانشگاهی

۲۳,۰۰۰ تومان