نمایش 1–24 از 40 نتیجه

نمایش سایدبار
آزمون های فرافکنی شخصیت دانشگاه طباطبایی
بستن

آزمون های فرافکنی شخصیت

۴۵,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی اجتماعی سمت
بستن

آسیب شناسی اجتماعی سمت

۲۷,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی روانی DSM-5 روان
بستن

آسیب شناسی روانی DSM-5 روان

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان
احتمالات و آمارکاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی رشد
بستن

احتمالات و آمارکاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی رشد

۹۵,۰۰۰ تومان
اخلاق در مشاوره و روان شناسی
بستن

اخلاق در مشاوره و روان شناسی

۸۵,۰۰۰ تومان
اصول برنامه ریزی درسی ایران زمین
بستن

اصول برنامه ریزی درسی ایران زمین

۳۲,۰۰۰ تومان
اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دوران
بستن

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دوران

۱۳۵,۰۰۰ تومان
انگیزش و هیجان ویرایش
بستن

انگیزش و هیجان ویرایش

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان
بهبود بی تردید رسا
بستن

بهبود بی تردید رسا

۴۶,۰۰۰ تومان
تغییر رفتار و رفتار درمانی نشردوران
بستن

تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روش ها

۶۵,۰۰۰ تومان
توجه آگاهی راه حلی برای مشکلات روزمره ارجمند
بستن

توجه آگاهی راه حلی برای مشکلات روزمره ارجمند

۶۶,۰۰۰ تومان
خلاصه روان پزشکی جلد1 ارجمند
بستن

خلاصه روان پزشکی جلد۱ ارجمند

۱۵۰,۰۰۰ تومان
دانش آموزان استثنایی ویرایش
بستن

دانش آموزان استثنایی ویرایش

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان
-10%
راهنمایی و مشاوره تحصیلی بیرجندی رشد
بستن

راهنمایی و مشاوره تحصیلی بیرجندی رشد

۶۳,۰۰۰ تومان
روان شناسی بالینی ارسباران
بستن

روان شناسی بالینی ارسباران

۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۵۰۰ تومان
روان شناسی فیزیولوژیک روان
بستن

روان شناسی فیزیولوژیک روان

۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵۳,۰۰۰ تومان
روانشناسی اجتماعی روان
بستن

روانشناسی اجتماعی روان

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان

روانشناسی احساس و ادراک سمت

۲۹,۰۰۰ تومان
روانشناسی بالینی پوران پژوهش
بستن

روانشناسی بالینی پوران پژوهش

۱۱۴,۰۰۰ تومان

روانشناسی پرورشی نوین دوران

۱۴۵,۰۰۰ تومان

روانشناسی تجربی سمت

۳۴,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی سانتراک رسا
بستن

روانشناسی تربیتی سانتراک رسا

۱۲۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی سمت
بستن

روانشناسی تربیتی سمت

۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی نظریه و کاربست روان
بستن

روانشناسی تربیتی نظریه و کاربست روان

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان