نمایش 1–24 از 38 نتیجه

نمایش سایدبار
آزمون های فرافکنی شخصیت دانشگاه طباطبایی
بستن

آزمون های فرافکنی شخصیت

۴۵,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی اجتماعی سمت
بستن

آسیب شناسی اجتماعی سمت

۲۷,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی روانی DSM-5 روان
بستن

آسیب شناسی روانی DSM-5 روان

۱۲۰,۰۰۰ تومان
احتمالات و آمارکاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی رشد
بستن

احتمالات و آمارکاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی رشد

۹۵,۰۰۰ تومان
اخلاق در مشاوره و روان شناسی
بستن

اخلاق در مشاوره و روان شناسی

۸۵,۰۰۰ تومان
اصول برنامه ریزی درسی ایران زمین
بستن

اصول برنامه ریزی درسی ایران زمین

۳۲,۰۰۰ تومان
اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دوران
بستن

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دوران

۱۲۵,۰۰۰ تومان
انگیزش و هیجان ویرایش
بستن

انگیزش و هیجان ویرایش

۱۳۰,۰۰۰ تومان
بهبود بی تردید رسا
بستن

بهبود بی تردید رسا

۴۶,۰۰۰ تومان
تغییر رفتار و رفتار درمانی نشردوران
بستن

تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روش ها

۶۵,۰۰۰ تومان
توجه آگاهی ارجمند
بستن

توجه آگاهی راه حلی برای مشکلات روزمره

۵۰,۰۰۰ تومان
دانش آموزان استثنایی ویرایش
بستن

دانش آموزان استثنایی ویرایش

۱۳۰,۰۰۰ تومان
روان شناسی بالینی ارسباران
بستن

روان شناسی بالینی

۱۲۵,۰۰۰ تومان
روان شناسی فیزیولوژیک روان
بستن

روان شناسی فیزیولوژیک

۱۷۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی اجتماعی روان
بستن

روانشناسی اجتماعی روان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

روانشناسی احساس و ادراک سمت

۲۹,۰۰۰ تومان
روانشناسی بالینی پوران پژوهش
بستن

روانشناسی بالینی پوران پژوهش

۱۱۴,۰۰۰ تومان

روانشناسی پرورشی نوین دوران

۱۴۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی تجربی سمت
بستن

روانشناسی تجربی سمت

۳۴,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی سانتراک رسا
بستن

روانشناسی تربیتی سانتراک رسا

۱۲۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی سمت
بستن

روانشناسی تربیتی سمت

۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی نظریه و کاربست روان
بستن

روانشناسی تربیتی نظریه و کاربست روان

۱۲۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی جلد1 ارسباران
بستن

روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی جلد۱ ارسباران

۱۴۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان عمر جلد2 ارسباران
بستن

روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان عمر جلد۲ ارسباران

۱۱۵,۰۰۰ تومان